TIẾNG VIỆT/Vietnamita

TIẾNG VIỆT/Vietnamita

Chào Mừng Quý Vị đến Với Medicare (video)
Video de bienvenida a Medicare

4 Chương Trình Có Thể Giúp Quý Vị Trả cho Các Chi Phí Y Tế [PDF, 359 KB]

4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-V - [PDF, 369 KB] (Revisado en abril de 2020)

Giữ Gìn Sức Khoẻ- 11100-V  [PDF, 164 KB]
Mantenerse saludable: 11100-V - [PDF 1.05 MB] (Revisado en septiembre de 2019)

Một Cái Nhìn Thoáng về Medicare [PDF, 2406 KB]
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-V - [PDF, 253 KB] (Revisado en julio de 2020)

Sự Đài Thọ của Medicare về Bệnh Tiểu Đường & Tiếp Liệu [PDF, 1730 KB]
Cobertura de Medicare de suministros para la diabetes - 11022-V - [PDF, 2.20 MB] (Modificado en diciembre de 2019)

Xin giúp trả cho các Chi Phí Medicare của quý vị: Bắt Đầu [PDF, 1242 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare: Primeros pasos - 10126-V - [PDF, 3.60 MB] (Revisado en junio de 2020)

Medicare là gì? Medicaid là gì? [PDF, 630 KB]
¿Qué es Medicare? ¿Qué es Medicaid? - 11306-V - [PDF, 451 KB] (Revisado en abril de 2020)

Quý vị đã làm cuộc Duyệt Xét Về Ghi Danh Cho Medicare Hàng Năm của mình chưa? [PDF, 1283 KB]
¿Ha realizado la revisión anual de su inscripción en Medicare?- 11220-V - [PDF, 280 KB]

Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare [PDF, 11109 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-V - [PDF, 11 MB] (Revisado en mayo de 2019)

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Bệnh Viện) [PDF, 1288 KB]
Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 18.54 MB]

Tóm Tắt Thông Báo Medicare cho Phần A (Bảo Hiểm Y Tế) [PDF, 1760 KB]
Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 18.08 MB]

Tìm Hiểu Kế Hoạch Lợi Điểm Medicare [PDF, 3779 KB]

Entender los planes Medicare Advantage [PDF, 3999 KB] (modificado septiembre de 2019)