Polski/Polaco

Polski/Polaco

Świadczenia i zaopatrzenie medyczne dla diabetyków objęte Medicare [PDF, 1725 KB]
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-POL [PDF, 302 KB] (Modificado en diciembre de 2019)

Recepta na zdrowie [PDF, 156 KB]
Mantenerse saludable: 11100-POL - [PDF, 666 KB] (Revisado en septiembre de 2019)

Co to jest Medicare? [PDF, 667 KB]
¿Qué es Medicare? - 11306-POL - [PDF, 380 KB] (Revisado en abril de 2020)

Uzyskaj pomoc w kosztach Medicare [PDF, 1247 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126-POL - [PDF, 384 KB] (Revisado en junio de 2020)

Rzut oka na Medicare [PDF, 2394 KB]
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-POL - [PDF, 283 KB] (Revisado en julio de 2020)

Czy zako?czy?e? ju? przegl?d swojego rocznego planu Medicare? [PDF, 1247 KB]
¿Ha hecho su revisión anual del plan Medicare? - 11220-POL - [PDF, 164 KB]

4 programy, które moga dopomóc ci pokryc koszty opieki zdrowotnej [PDF, 338 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-POL - [PDF, 227 KB] (Revisado en abril de 2020)

Ubezpieczenie Uzupełniające Medicare [PDF, 11120 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-POL - [PDF, 11 MB] (Revisado en mayo de 2019)

Podsumowanie Medicare dla  Części A (Ubezpieczenie Szpitalne) [PDF, 1306 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 12.13 MB]

Podsumowanie Medicare dla Części B (Ubezpieczenie Medyczne) [PDF, 1269 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 11.95 MB]

Zrozumienie planów Medicare Advantage [PDF, 3904 KB]

Entender los planes Medicare Advantage [PDF, 3905 KB] (modificado septiembre de 2019)