Polski/Polaco

Polski/Polaco

Świadczenia i zaopatrzenie medyczne dla diabetyków objęte Medicare [PDF, 1690 KB]
Cobertura de servicios y suministros para la diabetes de Medicare - 11022-POL - [PDF, 302 KB]

Recepta na zdrowie [PDF, 156 KB]
Mantenerse saludable: 11100-POL - [PDF, 666 KB] (Revisado en septiembre de 2019)

Co to jest Medicare? [PDF, 794 KB]
¿Qué es Medicare? - 11306-POL - [PDF, 380 KB]

Uzyskaj pomoc w kosztach Medicare [PDF, 2100 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare: 10126-POL - [PDF, 384 KB] (Revisado en mayo de 2019)

Rzut oka na Medicare [PDF, 2436 KB]
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-POL - [PDF, 283 KB]

Czy zako?czy?e? ju? przegl?d swojego rocznego planu Medicare? [PDF, 1247 KB]
¿Ha hecho su revisión anual del plan Medicare? - 11220-POL - [PDF, 164 KB]

4 programy, które moga dopomóc ci pokryc koszty opieki zdrowotnej [PDF, 298 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-POL - [PDF, 227 KB]

Ubezpieczenie Uzupełniające Medicare [PDF, 11120 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-POL - [PDF, 11 MB] (Revisado en mayo de 2019)

Podsumowanie Medicare dla  Części A (Ubezpieczenie Szpitalne) [PDF, 1306 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 12.13 MB]

Podsumowanie Medicare dla Części B (Ubezpieczenie Medyczne) [PDF, 1269 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 11.95 MB]