Հայերեն / Armenio

Մեդիքեյերի ծախսերի վճարումը շաքարարախտով հիվանդների պաշարների և ծառայությունների համար  [PDF, 3274 KB]
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes - 11022-AR [PDF, 369 KB] (Modificado en diciembre de 2019)

 Մնալ առողջ
Մեդիքեյերի կանխարգելիչ ծառայություններ 

Mantener los servicios preventivos de Healthy_Medicare: 11100-AR [PDF, 394 KB] (Revisado en septiembre de 2019)

Մեդիքեյերի տարեկան պլանի դիտարկումն  [PDF, 1674 KB]
Revisión anual del plan de Medicare - 11220-AR [PDF de 334 KB]

  [PDF, 1674 KB]Ինչ է Մեդիքեյերը  Ինչ է Մեդիքեյդը [PDF, 449 KB]
Qué es Medicare_Qué es Medicaid - 11306-AR [PDF, 295 KB] (Revisado en abril 2020)

 4 ծրագրեր, որ կարող են օգնել Ձեզ վճարել Մեդիքեյերի ծախսերը  [PDF, 582 KB]
4 Programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445 AR [PDF, 185 KB] (Revisado en abril de 2020)

Թռուցիկ հայացք Մեդիքեյերի վրա  [PDF, 2399 KB]
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-AR - [PDF, 176 KB] (Revisado en julio de 2020)

 Ստացեք օգնություն Ձեր Ծերութըան Բժշկական Ապահովագրության ծախսերի համար  [PDF, 1268 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126-AR [PDF, 192 KB] (Revisado en junio de 2020)

Medicare-ի լրացուցիչ ապահովագրություն [PDF, 11222 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-AR [PDF, 11.90 MB] (Revisado en mayo de 2019)

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «A» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 529 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 515 KB]

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «B» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 583 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (Seguro Médico) [PDF, 612 KB]

Medicare Advantage պլանները հասկանալը [PDF, 5436 KB]

Entender los planes Medicare Advantage [PDF, 5437 KB] (modificado septiembre de 2019)