Հայերեն / Armenio

Մեդիքեյերի ծախսերի վճարումը շաքարարախտով հիվանդների պաշարների և ծառայությունների համար  [PDF, 2575 KB]
Cobertura de servicios y suministros para la diabetes de Medicare – 11022-AR [PDF de 369 KB]

 Մնալ առողջ
Մեդիքեյերի կանխարգելիչ ծառայություններ 

Mantener los servicios preventivos de Healthy_Medicare: 11100-AR [PDF, 394 KB] (Revisado en septiembre de 2019)

Մեդիքեյերի տարեկան պլանի դիտարկումն  [PDF, 1674 KB]
Revisión anual del plan de Medicare - 11220-AR [PDF de 334 KB]

  [PDF, 1674 KB]Ինչ է Մեդիքեյերը  Ինչ է Մեդիքեյդը [PDF, 766 KB]
¿Qué es Medicare?_¿Qué es Medicaid? - 11306-AR (PDF, 295 KB)

 4 ծրագրեր, որ կարող են օգնել Ձեզ վճարել Մեդիքեյերի ծախսերը  [PDF, 495 KB]
Cuatro programas que pueden ayudarlo a pagar sus gastos médicos - 11445-AR [PDF, 185 KB] 

Թռուցիկ հայացք Մեդիքեյերի վրա  [PDF, 2722 KB]
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-AR [PDF de 176 KB]

 Ստացեք օգնություն Ձեր Ծերութըան Բժշկական Ապահովագրության ծախսերի համար  [PDF, 1875 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare: 10126-AR [PDF, 192 KB] (Revisado en mayo de 2019)

Medicare-ի լրացուցիչ ապահովագրություն [PDF, 11222 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-AR [PDF, 11.90 MB] (Revisado en mayo de 2019)

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «A» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 529 KB]

Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 515 KB]

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «B» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն) [PDF, 583 KB]

Resumen de Medicare de la Parte B (Seguro Médico) [PDF, 612 KB]