Հայերեն / Armenio

Մեդիքեյերի ծախսերի վճարումը շաքարարախտով հիվանդների պաշարների և ծառայությունների համար 
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes - 11022-AR (Revisado en junio de 2023)

Առողջության պահպանումըԱռողջության պահպանումը Medicare-ի կանխարգելման ծառայություններըծառայությունները
Staying Healthy Medicare’s Preventive Services - 11100-AR (Revised March 2023)

Մեդիքեյերի տարեկան պլանի դիտարկումն 
¿Ha hecho su revisión anual del plan Medicare?- 11220-AR (Revisado en agosto de 2022)

4 ծրագիր, որ կարող է օգնել Ձեզ վճարել Ձեր բժշկական ծախսերը
4 programas que pueden ayudarle a pagar sus gastos médicos - 11445-AR (revisado en junio de 2022)

Թռուցիկ հայացք Մեդիքեյերի վրա 
Un vistazo rápido a Medicare - 11514-AR (Revisado en julio de 2021)

 Ստացեք օգնություն Ձեր Ծերութըան Բժշկական Ապահովագրության ծախսերի համար 
Reciba ayuda con sus costos de Medicare - 10126-AR (Revisado en marzo de 2022)

Medicare-ի լրացուցիչ ապահովագրություն
Seguro suplementario de Medicare - 11575-AR (Revisado en diciembre de 2021)

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «A» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն)
Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital)

Medicare-ի ամփոփ ծանուցում «B» մասի վերաբերյալ (Բժշկական ապահովագրություն)
Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico)

Medicare Advantage պլանները հասկանալը
Para entender los Planes Medicare Advantage - 12026-AR (Revisado en noviembre de 2020)

Պաշտպանվե՛ք COVID-19-ից՝ Medicare-ը վճարում է պատվաստանյութի դիմաց
Manténgase protegido del COVID-19: Medicare cubre la vacuna - 12118-AR (marzo de 2021)

Բերե՛ք Ձեզ հետ Ձեր Medicare քարտը, երբ ստանալիս լինեք COVID-19 պատվաստումը
Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19 - 12123-AR (marzo de 2021)

Medicare-ը փոխհատուցում է Քովիդ-19 պատվաստումը
Medicare cubre la vacuna contra la COVID-19 - 12117-AR (octubre de 2022)