Gagana Sāmoa/Samoan

O le Fa’ailo a le Metikea Mo le Vāega A (Inisiua Falema’i) [PDF, 1019 KB]
Resumen de Medicare de la Parte A (seguro de hospital) [PDF, 975 KB]

O le Fa’ailo a le Metikea Mo le Vaega B (Inisiua Falema’i) [PDF, 1040 KB]
Resumen de Medicare de la Parte B (seguro médico) [PDF, 981 KB]