Ελληνικά / Griego

Λάβετε Βοήθεια για τις Medicare δαπάνες σας
Reciba ayuda con sus costos de Medicare-10126-GR - (Revisado en marzo de 2022)

Κάλυψη Medicare για Προμήθειες και Υπηρεσίες για τον Διαβήτη
Cobertura Medicare de suministros y servicios para la diabetes – 11022-GR - (Revisado en junio de 2023)

Μείνετε Υγιείς Υπηρεσίες Πρόληψης της Medicare
Staying Healthy Medicare’s Preventive Services – 11100-GR - (Revised March 2023)

Ετήσια Επανεξέταση Προγράμματος Medicare
¿Ha hecho su Revisión anual del plan de Medicare? – 11220-GR - (Revisado en agosto de 2022)

Τί είναι η Medicare; _Τί είναι η Medicaid
¿Qué es Medicare? ¿Qué es Medicaid? – 11306-GR - (Revisado en mayo de 2023)

4 Προγράμματα Που Μπορούν Να Σας Βοηθήσουν Να Πληρώνετε Τις Ιατρικές Δαπάνες Σας
4 Programs that Can Help You Pay  Your Medical Expenses  – 11445-GR - (Revised June 2022)

Μια Γρήγορη Ματιά στην Medicare
Un vistazo rápido a Medicare  – 11514-GR - (Revisado en julio de 2021)

Μια περίληψη της Συμπληρωματικής Ασφάλισης της Μedicare
Seguro suplementario de Medicare - 11575-GR - (Revisado en diciembre de 2021)

Κατανόηση Προγραμμάτων Πλεονέκτημα Medicare (Medicare Advantage)
Para entender los Planes Medicare Advantage - 12026-GR (Revisado en noviembre de 2020)

Το Medicare καλύπτει το εμβόλιο COVID-19
Medicare cubre la vacuna contra la COVID-19 – 12117-GR - (octubre de 2022)

Μείνετε προστατευμένοι από το COVID-19 - Η Medicare καλύπτει το εμβόλιο
Manténgase protegido del COVID-19 – Medicare cubre la vacuna – 12118-GR - (marzo de 2021)

Φέρτε την κάρτα Medicare όταν λάβετε το εμβόλιο σας εναντίον του COVID-19
Lleve su tarjeta de Medicare cuando reciba su vacuna contra el COVID-19 – 12123-GR - (marzo de 2021)

Συνοπτική ειδοποίηση Medicare για το μέρος Α (νοσοκομειακή ασφάλιση)
Resumen de Medicare Parte A

Συνοπτική ειδοποίηση Medicare για το μέρος Β (ιατρική ασφάλιση)
Resumen de Medicare Parte B