Ελληνικά / Griego

Ελληνικά / Griego

Λάβετε Βοήθεια για τις Medicare δαπάνες σας [PDF, 1269 KB]
Reciba ayuda con sus costos de Medicare:10126-GR - [PDF, 235, KB] (Revisado en mayo de 2019)

 

Κάλυψη Medicare για Προμήθειες και Υπηρεσίες για τον Διαβήτη [PDF, 1946 KB]
Cobertura de servicios y suministros para la diabetes de Medicare – 11022-GR [PDF, 626 KB]

 

Προληπτικές Υπηρεσίες Medicare Παραμένω Υγιής [PDF, 168 KB]
Mantenerse saludable_Servicios preventivos de Medicare: 11100-GR - [PDF, 320 KB] (Revisado en septiembre de 2019)

 

Ετήσια Επανεξέταση Προγράμματος Medicare [PDF, 1265 KB]
Revisión anual del plan de Medicare – 11220-GR [PDF, 355 KB]

 

Τί είναι η Medicare; _Τί είναι η Medicaid [PDF, 597 KB]
¿Qué es Medicare?_¿Qué es Medicaid? – 11306-GR [PDF, 250 KB]

 

4 Προγράμματα Που Μπορούν Να Σας Βοηθήσουν Να Πληρώνετε Τις Ιατρικές Δαπάνες Σας [PDF, 316 KB]
Cuatro programas que pueden ayudarlo a pagar sus gastos médicos – 11445-GR [PDF, 245 KB]

 

Μια Γρήγορη Ματιά στην Medicare [PDF, 2416 KB]
Un vistazo rápido a Medicare – 11514-GR [PDF, 505 KB]

 

Συμπληρωματική Ασφάλιση Medicare [PDF, 11153 KB]

Seguro suplementario de Medicare: 11575-GR - [PDF, 11.03 MB] (Revisado en mayo de 2019)